За нас

"Медиа Принт Македонија" (ММП) е водечка медиумска компанија на македонскиот пазар конципирана согласно највисоките деловни и новинарски стандарди.

"Дневник" на македонскиот медиумски пазар е естаблиран како печатен медиум со најголема доверба кај читателската публика. Дневник е воедно и првиот македонски дневен весник кој од 2012 година излегува во печат целосно во боја.

Просечниот број на страни во текот на целата недела се движи од 32-48 страни. Преку широко разгранетата дистрибутивна мрежа на МПМ "Дневник" до своите читатели на територијата на Македонија стига секојдневно и навремено, а во летните месеци се дистрибуира и во Грција

Кај рекламните клиенти "Дневник" важи и за "бренд" кој ги продава нивните производи и "услуги".

Главен и одговорен уредник на "Дневник" е Дарко Јаневски.

Галерија од редакцијата на "Дневник"

  • .

    .

  • .