За нас

"Медиа Принт Македонија" (ММП) е водечка медиумска компанија на македонскиот пазар конципирана согласно највисоките деловни и новинарски стандарди.

ГТА е специјализирано двонеделно списание за автомобилизам. Излегува на 52 страни, на високо квалиететна лвц хартија. Читателите  имаат можност да читаат теми поврзани со актуелности од странскиот и домашниот пазар на автомобили, презентирање на светските саеми, совети за возачите, новитети во автомотив индустријата, рубрика   Мото-Спорт, тестирање на автомобили, автомобилски времеплов итн.

ГТА е основан во 2012 година.

Главен и одговорен уредник е Владимир Ристовиќ.


 

Галерија од редакцијата на ГТА