За нас

"Медиа Принт Македонија" (ММП) е водечка медиумска компанија на македонскиот пазар конципирана согласно највисоките деловни и новинарски стандарди.

Индепендент.мк е агенција која објавува вести од Македонија и од светот на англиски јазик. Како интернет станица за странските дипломатски претставници и бизнисмени во земјава, но и македонските иселеници кои изгубиле контакт со јазикот, Индепендент.мк овозможува пристап до свежи информации не само од државата, туку и од регионот. Дополнително, агенцијата еднаш дневно, од понеделник до петок, објавува билтен, кој можете да го добиете бесплатно доколку се регистрирате преку интернет-страницата на Индепендент.мк. Квалитетот и брзината се главна карактеристика на нашиот тим. 

ГАЛЕРИЈА "Индепендент"