За нас

"Медиа Принт Македонија" (ММП) е водечка медиумска компанија на македонскиот пазар конципирана согласно највисоките деловни и новинарски стандарди.

Во склоп на дневните весници „Дневник“,  и „Вест“ редовно излегува прилогот „Огласник 24 часа“. 

„Огласник 24 часа“ излегува на 32 страници, секој вторник. Ги содржи најчитаните огласи во Македонија. 

Огласник 24 часа