Огласување

“Медиа Принт Македонија“ Ви нуди целосна комерцијална промоција на Вашиет производи и услуги во печатените и електронските изданија на “Дневник“, “Утрински весник“, “Вест“, „Македонски спорт“, “ТЕА Модерна“, „ГТА“ и „Телеграф.мк“, како и во редовните или тематските прилози вклучувајќи огласи, банери, комерцијални објави и други алтернативни типови на рекламирање согласно Вашите желби и потреби.

За детални инфорции обратете се во нашиот сектор за продажба на реклама и маркетинг на:

Маркетинг и реклама

тел: + 389 02 30 89 242
факс: +389 02 30 89 254
e-mail: reklami@mpm.com.mk

Дистрибуција

тел: + 389 02 30 89 300

За нас

“Медиа Принт Македонија“ (МПМ) е водечка медиумска компанија на македонскиот пазар конципирана согласно највисоките деловни и новинарски стандарди.


Гарантирањето на слободата на печатот, независноста на редакциите и новинарите и почитувањето на етичките вредности се основни начела na компанијата.


повеќе