За нас

"Медиа Принт Македонија" (ММП) е водечка медиумска компанија на македонскиот пазар конципирана согласно највисоките деловни и новинарски стандарди.

Нашите печатени изданија нудат повеќе од 40 дополнителни прилози, дополнителна вредност на весниците, препознаена од нашите читатели и секако за нас многу важно, препознаена и од нашите огласувачи. 

Галерија "Прилози"

  • .