За нас

"Медиа Принт Македонија" (ММП) е водечка медиумска компанија на македонскиот пазар конципирана согласно највисоките деловни и новинарски стандарди.

Македонски спорт е прв и единствен дневен весник за спорт во Р. Македонија кој нуди теми од домашниот и меѓународниот спорт.

Весникот е основан во 1998 година.

Денес излегува на 16-24 страни и се дистрибуира низ цела Македонија. Од почетокот на 2013 година весникот се печати целосно во боја.

Главен и одговорен уредник е Игор Ивановски.

Галерија од редакцијата на "Македонски спорт"