За нас

"Медиа Принт Македонија" (ММП) е водечка медиумска компанија на македонскиот пазар конципирана согласно највисоките деловни и новинарски стандарди.

Согласно дистрибираниот тираж дневниот весник "Вест" го има приматот на печатените медиуми во Македонија.

Поради својот специфичен и забавен начин на претставување на содржините "Вест" високо котира на македонскиот медиумски пазар. Омилен е особено кај помладата читателска публика.

"Вест" е основан во 2000 година од страна на Горан Михајловски и Дончо Мирчев. Се дистрибуира ширум земјата во мал јуниор формат на 48 до 64 страни.

Главен и одговорен уредник на "Вест" е Горан Петрески.

Галерија од редакцијата на "Вест"