За нас

"Медиа Принт Македонија" (ММП) е водечка медиумска компанија на македонскиот пазар конципирана согласно највисоките деловни и новинарски стандарди.

Во склоп на дневните весници „Дневник“, и „Вест“ редовно излегува прилогот „ Здравје 24 часа“

Прилогот „Здравје 24 часа“ излегува на 40 страници, секој понеделник.  Содржи теми поврзани со здравјето како здрава исхрана, совети за здрав живот итн.

Здравје 24 часа